Om SMC

Våra kunder är vår främsta källa till kunskap!

Städ & Maskin Centralen AB är ett professionellt serviceföretag med totallösningar av städtjänster för både det offentliga och privata sektorn.
Vi har funnits på marknaden och varit verksamma inom städning sedan 1997.

Från att ha varit ett mindre familjeföretag, har vi utvecklats och befinner oss sedan några år tillbaka i ett kraftigt expansionsskede.

Våra medarbetare har en branschkunskap som bygger på över tjugo års erfarenhet inom lokalvård och service med arbetsledare som är mångutbildade inom bl. a golvvård och miljöfrågor.

Affärsidé

Med stor kompetens, hög servicegrad och konkurrenskraftig prisbild ska vi leverera bästa möjliga städresultat och därigenom tillfredsställa den enskilde kundens totala behov av dessa tjänster.

Miljö

Städ & Maskin Centralen AB medverkar till att upprätthålla en strikt och hållbar miljöpolicy, genom utbildning och utveckling inom miljöfrågor. De krav och rekommendationer som ställs inom miljöledningssystemet, enligt ISO 14001, efterföljs noga.

Vårt främsta mål är att bedriva en miljöanpassad städentreprenad. Våra medarbetare får genomgå miljöutbildning i syfte att få en allmän miljökunskap och göra alla medvetna om miljöns betydelse.

Genom våra arbetsmetoder verkar vi aktivt med att minska negativ inverkan på både inomhus och utomhusmiljön.

Kvalitet

SMC AB-s högsta prioritet är att våra kunder ska vara 100 % nöjda och känna total trygghet med oss som leverantör av städservice. Vi ska leverera rätt kvalitet på utförda städtjänster, i enlighet med respektive städavtal. Tjänsterna ska utföras på ett professionellt sätt, med god serviceanda och anpassningsförmåga.

Kunden ska uppleva SMC AB som ett kvalitetsinriktat städföretag.